Elektrisch Rijden

Waarom kiezen voor een elektrisch auto?

elektrische auto elektrisch rijden informatie

Elektrische auto’s hebben het afgelopen jaar in Nederland een enorme vlucht genomen. Na de sterke groei van het aantal geregistreerde elektrische auto’s eind 2013, de gestage groei in 2014 en wederom een groeispurt eind 2015 zet de groei van het elektrische wagenpark in Nederland verder voort. 

Niet alleen in Nederland groeit het aantal elektrische auto’s. Wereldwijd is er een grote vraag naar elektrische voertuigen en alle grote automerken zijn bezig met het ontwikkelen van plug-in of volledig elektrische modellen.

Met uw keuze voor een elektrische auto spaart u niet alleen het milieu en uw portemonnee, maar u zult tevens merken dat u automatisch uw rijgedrag aanpast om te genieten van de stilte in een elektrische auto. Dit is het nieuwe rijden 2.0!

Hoe ziet de ontwikkeling van elektrisch rijden eruit in cijfers?

Top 5 geregistreerde plug-in en top 10 100% elektrische voertuigen in Nederland

Aantal elektrische auto's mei 2016

Ontwikkeling  aantal  geregistreerde elektrische voertuigen in Nederland

Ontwikkeling elektrisch rijden mei 2016

Streefwaarden Plan van Aanpak Elektrisch Rijden

De rijksoverheid heeft in het plan van aanpak ‘Elektrisch rijden in de Versnelling’ beschreven welke activiteiten er uitgevoerd moeten worden om de onderstaande ambitie te halen.

Doelstelling Elektrische voertuigen op de weg (3 of meer wielen)
2015 15.000 tot 20.000
2020 200.000
2025 1.000.000

Feitelijk
2011-12 1.579
2012-12 7.311
2013-12 30.086
2014-04 35.567

Bron: Plan van aanpak 2011-2015 ‘Elektrisch rijden in de Versnelling’