MIA en Vamil

Fiscale regeling elektrische auto

RVO subsidies elektrische auto 2015

Bij de aanschaf of lease van een elektrische auto kan worden geprofiteerd van verschillende fiscale subsidies. Niet alleen uw auto, ook de aanschaf van uw laadstation en het installeren van het laadstation kunnen in aanmerking voor de MIA regeling (Milieu Investerings Aftrek) komen.
Volledig elektrisch aangedreven auto’s zijn onder de code G3110 opgenomen in de Milieulijst 2016.  De investering in de laadfaciliteiten voor elektrische auto’s komt in aanmerking voor de MIA/Vamil regeling als deze op eigen bedrijfsterrein staat en bestemd is voor eigen gebruik. Gebruikt u hiervoor de code F3720.
Actuele informatie over de stimuleringsregelingen vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen AgentschapNL).

 

Voordelen elektrische voertuigen:

     • Vrijstelling van BPM en MRB voor 100% elektrische auto’s
     • Halvering MRB voor plug-in hybride auto’s met een uitstoot tot 50g/km
     • Investeringsaftrek m.b.v. de MIA regeling (Milieu Investerings Aftrek)
     • 4% bijtelling voor volledig elektrische auto’s
     • 15% voor (plug-in) hybride auto’s met een uitstoot tot 50 g/km

 

Voor de aanschaf en installatie van uw laadstation en de laadkabel:

    • Als het investeringsbedrag hoger is dan € 2.500 kunt u het laadstation op eigen terrein en bestemd voor eigen gebruik, de installatie ervan en de laadkabel apart aanmelden onder code F 3720. Met de MIA regeling kunt u zo 36% van het investeringsbedrag aftrekken van uw fiscale winst. Bovendien komt 75% van de investering in aanmerking voor de VAMIL regeling (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen).
    • Als het investeringsbedrag lager is dan € 2.500 komt u toch in aanmerking voor verschillende subsidies van de MIA regeling mits u de aanschaf gelijk met uw elektrische auto aanmeldt. In dit geval geldt alleen de MIA regeling en NIET de VAMIL. U gebruikt hiervoor de code van uw auto: G3110 voor volledig elektrische auto’s.